Κανόνες παιχνιδιού

Οι κανόνες του παιχνιδιού αποτελούν προέκταση των γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση αποκλεισμού χρήστη (ban) ή απλώς για να ελέγξετε τι επιτρέπεται και τι όχι, θα πρέπει να ανατρέξετε στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Ειδικά στην ενότητα 11.

Η καταστρατήγηση των κανόνων των παιχνιδιού θα θεωρηθεί παραβίαση και θα αντιμετωπιστεί ως τέτοια. Όλοι οι κανόνες του παιχνιδιού ισχύουν επίσης για τους παίκτες που σκοπεύουν να διαγράψουν το λογαριασμό τους ή εκείνους των οποίων ο λογαριασμός βρίσκεται ήδη σε φάση διαγραφής.

  1. Λογαριασμός

1.1. Κάθε παίκτης μπορεί να είναι κάτοχος και να παίζει αποκλειστικά έναν λογαριασμό ανά κόσμο παιχνιδιού [server].

1.2.  Ο κάτοχος ενός λογαριασμού είναι αυτός του οποίου η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) έχει δηλωθεί στο λογαριασμό του κατά την εγγραφή. Το τμήμα Υποστήριξης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς επαλήθευση.

1.3. Η κοινοποίηση και κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης αποτελεί παραβίαση των κανόνων και έχει ως συνέπεια την ανάλογη ποινή. Εξαίρεση: οι λογαριασμοί πολλαπλών χρηστών (multi-player). Αυτοί επιτρέπονται μόνο εάν οι παίκτες ενός λογαριασμού δεν είναι κάτοχοι ούτε παίζουν με άλλο λογαριασμό στον ίδιο κόσμο παιχνιδιού. Οι λογαριασμοί που παίζονται από τον ίδιο υπολογιστή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης. Σε περίπτωση υποψίας, η ομάδα υποστήριξης του παιχνιδιού έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει την κατάσταση και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, εάν αυτό απαιτείται, προκειμένου να διαφυλάξουν ότι η διεξαγωγή του παιχνιδιού θα γίνεται με τίμιο τρόπο.

1.4. Οποιαδήποτε απόπειρα μη νόμιμης πρόσβασης σε κάποιον λογαριασμό συνιστά παραβίαση των κανόνων. Οποιαδήποτε σύνδεση από κάποιον χρήστη ο οποίος δεν είναι ο κάτοχος του λογαριασμού θα λογίζεται ως μη νόμιμη. Τυχόν παραβίαση αυτού του όρου θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια την αποπομπή από το παιχνίδι. Η ομάδα μας δεν θα ζητήσει ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας!

1.5. Τυχόν ανενεργοί λογαριασμοί του Rail Nations δεν θα διαγράφονται.

  1. Κανόνες καλής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette)

2.1. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης γλώσσας πέρα από τη σχετική και προκαθορισμένη γλώσσα του διακομιστή ή των Αγγλικών για τα μηνύματα εντός του παιχνιδιού (IGM), της συνομιλίας και του προφίλ χρηστών εκτός αν συμπεριληφθεί μετάφραση του μηνύματος στη γλώσσα του διακομιστή. Η γλώσσα του διακομιστή προσδιορίζεται από τη σημαία χώρας στην οθόνη επιλογής διακομιστή. Ενδέχεται να επιτρέπονται πολλές γλώσσες ως γλώσσες για τον διακομιστή και είναι πάντα εμφανώς ορατές για κάθε κόσμο παιχνιδιού.

2.2. Δεν επιτρέπεται η χρήση συνδέσμων (links) στις συνομιλίες, το προφίλ ή τα φόρουμ εντός των παιχνιδιών. Εξαίρεση αποτελούν πλήρεις διευθύνσεις URL (όχι συντομεύσεις τους) που παραπέμπουν σε άλλους τομείς (domain) της Travian Games GmbH ή/και των θυγατρικών της, καθώς και οι διευθύνσεις αξιόπιστων ισοτόπων (YouTube, Wikipedia κ.λπ.). Ωστόσο, τυχόν σύνδεσμοι, ακόμα και προς αξιόπιστους ιστοτόπους, οι οποίοι παραπέμπουν σε ακατάλληλο περιεχόμενο, δεν επιτρέπονται.

2.3. Δεν επιτρέπονται οι διαφημίσεις οποιουδήποτε είδους, η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), καθώς και η αλυσιδωτή αποστολή μηνυμάτων (chain mail).

2.4. Η δημοσίευση μηνυμάτων εντός του παιχνιδιού (IGM), μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου ή αρχείων καταγραφής συνομιλιών (chat logs) στο παιχνίδι ή το φόρουμ εντός του παιχνιδιού δεν επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση και των δύο πλευρών (ή όλων όσων εμπλέκονται).

2.5. Απαγορεύεται ο εξαναγκασμός ή η εξώθηση ενός άλλου παίκτη να διαγράψει, να παραχωρήσει ή να κοινοποιήσει τα στοιχεία του λογαριασμού του ή να κοινοποιήσει τον κωδικό πρόσβασής του ή να παραβιάσει κάποιον κανόνα του παιχνιδιού.

2.6. Η εκμετάλλευση των σφαλμάτων (bugs) του παιχνιδιού απαγορεύεται και θα τιμωρείται. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση ακολουθιών εντολών, εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (bot) ή άλλων παρόμοιων προγραμμάτων. Το παιχνίδι πρέπει να παίζεται αποκλειστικά μέσω ενός συμβατικού προγράμματος περιήγησης (browser) και όχι μέσω ενός προγράμματος περιήγησης τροποποιημένου ειδικά για το Rail Nation. Τα Graphic Packs εξαιρούνται.

2.7. Η απομίμηση των επίσημων ιδρυμάτων στο Rail Nation ή η χρήση ανήθικων ή ανεπίτρεπτων ονομάτων απαγορεύεται και θα τιμωρείται με άμεση διαγραφή.

2.8. Δεν επιτρέπεται η εξαπάτηση να παρουσιάζεστε ως υπάλληλος της Rail Nation σε κανάλια συνομιλίας / ανταλλαγής μηνυμάτων παιχνιδιού και θα τιμωρηθεί αναλόγως.

  1. Διαχείριση

3.1. Η ομάδα Υποστήριξης και οι διαχειριστές του παιχνιδιού διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίζουν τις κυρώσεις για τις παραβιάσεις των κανόνων του παιχνιδιού. Δεν πρόκειται να καταβληθεί ποτέ αποζημίωση για τυχόν μειονεκτική θέση στην οποία θα περιέλθει ο παίκτης κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του. Σε αυτό συγκαταλέγονται απολεσθείσες εσοδείες, απολεσθέντες διαγωνισμοί ή άλλες απώλειες. Ο παίκτης δεν δικαιούται καμία αξίωση σε αποζημίωση ή αποκατάσταση του απολεσθέντος χρόνου των λειτουργιών Premium (π.χ. Λογαριασμός Plus, Ερευνητής, Μηχανικός) κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού. Δεν πρόκειται να υπάρξει ειδική μεταχείριση για τους επί πληρωμή παίκτες του Rail Nation αναφορικά με τους κανονισμούς του παιχνιδιού, είτε κατά τη διάρκεια αποκλεισμού, είτε κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την ποινή.

3.2.Σε περίπτωση παραβιάσεων των κανόνων του παιχνιδιού, μπορείτε να επικοινωνήσετε αποκλειστικά και μόνο με την ομάδα Υποστήριξης για τον κόσμο παιχνιδιού σας. Οι παίκτες μπορούν να στείλουν την ένστασή τους, εξηγώντας του λόγους για την περίπτωσή τους, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται (https://support.rail-nation.com/). Εάν κάποιος παίκτης θεωρεί ότι έχει βάσιμους λόγους αμφισβήτησης της απόφασης της ομάδας Υποστήριξης, μπορεί να ζητήσει κλιμάκωση του δελτίου υποστήριξης σε ανώτερο επίπεδο. Κατόπιν, η υπόθεση θα επαναξιολογηθεί.

3.3. Η ομάδα του Rail Nation διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των κανόνων του παιχνιδιού ανά πάσα στιγμή.

3.4. Σε περίπτωση αναίρεσης ή ακύρωσης μεμονωμένων κανονισμών αυτού του συνόλου κανόνων, αυτό επηρεάζει αποκλειστικά τους εν λόγω κανονισμούς και σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί την εγκυρότητα ή την ισχύ των υπόλοιπων κανονισμών αυτού του συνόλου κανόνων. Οι διαχειριστές θα αντικαταστήσουν τους κανονισμούς που έχουν τεθεί εκτός ισχύος το συντομότερο δυνατόν.

3.5. Η ομάδα του Rail Nation διατηρεί το δικαίωμα να προστατεύει την υγιή και δίκαιη διεξαγωγή του παιχνιδιού για τους παίκτες της ανά πάσα στιγμή, ειδικά σε καταστάσεις όπου η αξιολόγηση και η διερεύνηση της πιθανής επιβλαβούς κατάστασης ή δράσης υποδηλώνει έντονα ότι προκαλείται βλάβη στη διεξαγωγή του παιχνιδιού ή/και εναντίων ενός ή περισσοτέρων παικτών στο παιχνίδι. Σε τέτοιες καταστάσεις, η ομάδα του Rail Nation διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να αναλάβει την απαραίτητη δράση και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, ακόμα και αν η εν λόγω κατάσταση που έχει προκύψει ενδέχεται να μην προδιαγράφεται επακριβώς στους τρέχοντες κανονισμούς του παιχνιδιού.

  1. “Ευ αγωνίζεσθαι”

Σε περίπτωση που η ίση και δίκαιη μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων σε διάφορα μέρη του παιχνιδιού δεν γίνεται σεβαστή από έναν ή περισσότερους παίκτες / συμμετέχοντες, τα ακόλουθα θεωρούνται παραβίαση των κανόνων για το δίκαιο παιχνίδι και θα οδηγήσουν σε ποινές εντός του παιχνιδιού:

4.1. Εσκεμμένη αναστάτωση, αναταραχή ή διακοπή της εμπειρίας του παιχνιδιού για έναν ή περισσότερους παίκτες με τους εξής τρόπους:

-Επανειλημμένη χρήση της ίδιας έκφρασης ή λέξης (ανεπιθύμητο, φορτικό περιεχόμενο οποιασδήποτε μορφής)

-Κατάχρηση των λειτουργιών του παιχνιδιού κακόβουλα και εκμετάλλευση τυχόν σφαλμάτων κώδικα

-Προσβολές, διασυρμός, απειλές, δημόσιες κατηγορίες ή άλλες αμφισβητήσιμες ενέργειες ή σχόλια.

4.2. Συκοφαντία, λασπολογία ή αυθάδης ομιλία προς οποιονδήποτε μεμονωμένο παίκτη, ομάδα παικτών ή επίσημο εκπρόσωπο του παιχνιδιού σε έναν ή περισσότερους κόσμους παιχνιδιού, ανεξαρτήτως του αν ο παίκτης ή μέλος της ομάδας είναι παρών στον κόσμο παιχνιδιού ή όχι.

4.3. Προσβλητικά άμεσα ή έμμεσα μηνύματα/συζητήσεις σε σχέση με θέματα όπως θρησκευτικές πεποιθήσεις, φύλο και φυλετική καταγωγή που απευθύνονται σε μεμονωμένο παίκτη ή ομάδα παικτών.

4.4. Χρήση προσβλητικών χαρακτηρισμών σε συντετμημένη μορφή ή συντομογραφία (ισχύει για τους κανονισμούς 4.1., 4.2., 4.3. της ενότητας “Ευ αγωνίζεσθαι”).

4.5 Εσκεμμένη δημιουργία δύο ή περισσότερων λογαριασμών από έναν χρήστη στον ίδιο κόσμο παιχνιδιού με σκοπό τη χειραγώγηση ή την κακόβουλη εκμετάλλευση λειτουργιών, δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών του παιχνιδιού με οποιονδήποτε τρόπο.