Στοιχεία έκδοσης

Υπεύθυνος για αυτόν τον ιστότοπο:

Travian Games GmbH
Moosacher Str. 70
80909 Munich
Germany

mail@traviangames.com

Δικαιοδοσία:
Munich District Court, HRB 173511
Αρ. ΑΦΜ. DE 246258085
Γενικός Διευθυντής: Viktor Pulz, Jörg Strathaus
Τηλέφωνο: 004989/32 49 15 93 8 (όχι για υποστήριξη παιχνιδιού)
Fax: 004989/32 49 15 97 3 (μόνο για υποστήριξη του plus )

Υποστήριξηt:
Επικοινωνία

Υπεύθυνος προστασίας ανηλίκων:
Δικηγόρος Dr. Andreas Lober
Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

youthprotection@traviangames.com

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:

Philipp Heindorff

privacy@traviangames.com

Παρακαλούμε μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε το όνομα χρήστη και τον server παιχνιδιού όταν γράφετε στο Τμήμα Υποστήριξης.

Όλα τα δικαιώματα για τα κείμενα, γραφικά και πηγαίο κώδικα ανήκουν στην Travian Games GmbH.

Το Travian αποτελεί σήμα κατατεθέν της Travian Games GmbH.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών. Αυτή η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε και επί του παρόντος δεν συμμετέχουμε σε εναλλακτικές επιλύσεις διαφορών ή σε πλατφόρμες επίλυσης διαφορών.

Δήλωση περί υπαιτιότητας: Παρά τις ευσυνείδητες προσπάθειές μας, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την παρακολούθηση του περιεχομένου στο οποίο ενδέχεται να παραπέμπουν τυχόν εξωτερικές συνδέσεις.

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com